Targowa Górka

Galeria

                                 Tour de Pologne

 

                                                                   

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                     Nasza szkoła kibicowała kolarzom

 

                                                  

                                                   Dzień Wiosny   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                 Wiosenny zajączek niósł                                               Precz zimo, Precz!

                                                                                       Dzieciom pisanki

 

 

 

                                                                                                      V spotkanie małych artystów

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                 Klasy prezentują swoje                                       Tańczymy labado...

                                                                                 przedstawienia artystyczne